nedeľa 13. januára 2013

Zvyky a pranostiky na Troch kráľov

Podľa Biblie sa traja králi prišli pokloniť narodenému Ježišovi v Betleheme a priniesli mu vzácne dary - zlato, kadidlo a myrhu. Zlato naznačovalo kráľovský pôvod dieťatka, kadidlo božskú podstatu jeho existencie a myrha, ktorá sa používala pri balzamovaní, bola vraj predzvesťou jeho golgotského osudu. Doteraz v tento deň – 6. januára - navštevujú príbytky koledníci prezlečení za troch kráľov. Na hlavách majú papierové čiapky alebo koruny a spievajú: 

„My tria králi ideme k vám,
zdravia, šťastia vinšovať vám.
Zdravia, šťastia, dlhé letá,
my sme prišli k vám zďaleka.
Zďaleka je cesta naša,
do Betléma myseľ naša.“ 

 V tento deň sa požehnávali domy, nad dvere obydlí i stajní sa trojkráľovou kriedou písali počiatočné písmená mien troch mudrcov, ktorí sa podľa legendy prišli pokloniť novorodenému Ježiškovi: G(ašpar) + M(elichar) + B(altazár). Tieto boli zároveň skratkou latinského Christus Mansionem Benedicat (Kristus žehnaj tento dom).

Veľký význam malo i svätenie vody. Ňou sa vykropili príbytky, maštale, dávala sa piť deťom aj hospodárskym zvieratám, aby prospievali.

Kruh nakreslený posvätenou trojkráľovou kriedou predstavoval miesto, kde nemali prístup zlé sily.

Keďže mnohí z nás koledovanie Troch kráľov ešte nezažili, rozhodli sme sa, že si takúto trojkráľovú hru vyskúšame zahrať  aj my. Vyrobili sme si z papiera farebné koruny, zavinuli sa do bielych plachiet a s ozembuchom v ruke sme zaklopali na dvere triedy. Tento netradičný hudobný nástroj husto ovešaný zvončekmi, zvoniacimi plieškami a rolničkami slúžil nielen na udávanie rytmu, ale najmä na ohlasovanie blížiacich sa koledníkov.


- KOLEDOVANIE (pieseň)


 
- KOLEDOVANIE 1

 - KOLEDOVANIE 2
 - KOLEDOVANIE 3
 - KOLEDOVANIE 4
 - KOLEDOVANIE 5
 - KOLEDOVANIE 6

Trojkráľový večer bol aj večerom, kedy sa predpovedala budúcnosť. Kto sa chcel dozvedieť niečo z budúcnosti, pripravil si 7 hrnčekov, ktorými priklopil rôzne predmety (kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba). Každý si potom zvolil hrnček, odklopil ho a podľa predmetov pod ním sa usudzovalo, čo ich čaká. Peniaz znamenal bohatstvo, hrebeň nedostatok, prsteň svadbu, látka cestovanie, figúrka dieťaťa narodenie dieťaťa, chleba dostatok všetkého a uhlie nemoc či smrť.

Gazdiné navarili v tento deň šúľance, ktoré mali byť dlhé a hrubé, aby také bolo aj obilie. V niektorých obciach posypali dvor ovsom, aby bol veľký ovos a aby zbojníci nevošli do dvora.

Dievčatá sa hneď ráno, ešte pred východom slnka, umývali snehom, čo im malo zaručiť sviežu belostnú pleť.

Sviatkom Troch kráľov sa v niektorých obciach začínalo obdobie fašiangových zábav. Zároveň sa týmto dňom skončilo vianočné obdobie, do polnoci sa museli dojesť posledné zvyšky novoročných jedál.

Tento sviatok prináša aj nemálo dôležitých pranostík:

  • Ak je 6. januára jasno a v noci vidieť veľa hviezd - signalizuje to dobrú úrodu zemiakov, pšenice i "populačnú explóziu" medzi ovečkami a dobytkom.
  • Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy. 
  • Na Tri krále - zima stále.
  • Ak je 6. 1. odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.
  • Tri krále ľadové mosty stavajú - alebo ich zboria.
  • Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
  • Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.   
  • Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.  
  • Traja králi prinášajú vlahu na polia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára